कम्पनी दर्ता गरेपछि पालना गर्नु पर्ने १० वटा शर्तहरु

इतिहास / कानुन
2.2kViews

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेपछि विभिन्न शर्तहरु पालना गर्नु पर्छ । त्यसको लागि कम्पनी ऐनको दफा १० मा निम्न वमोजिमका सर्तहरू उल्लेख गरिएको छ ।

१. कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय र कारोवार गर्ने स्थानमा राष्ट्र भाषा नेपालीमा साइनवोर्ड राख्नुपर्नेछ ।
२. कम्पनीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारोवारहरु सम्वन्धित कम्पनीको नामबाट गर्नुपर्नेछ ।
३. प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि प्रा.लि. र पव्लिक लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि लिमिटेड“ वा“लि.“ लेख्नुपर्नेछ तर मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
४.प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो शेयर तथा डिवेन्चर खुल्ला रुपमा विक्री गर्नु हुँदैन । ५ प्रवन्धपत्र, नियमावलीर र्सवसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था गरिएकोमा कार्यविधि पूरा नगरे प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र आफ्नै शेयरवालाहरु वाहेक अन्य व्यक्तिहरुलाई धितो वन्धक राखी वा अन्य कुनै किसिमले हक छाडी दिनुहुँदैन ।
६. कसैलाई पीर मर्का नपर्ने गरी कम्पनीको स्थापना तथा संचालन गर्नु पर्दछ ।
७. कम्पनीले साझेदारी वाप्राइभेट र्फम खोल्नु हुदैन ।
८ कम्पनी ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुलाइ लाभांश वितरण गर्न वा सदस्य वा निजकानजिकका नातेदारलाइ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले कुनै रकम भुक्तानी गर्नु हुदैन ।
९ ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन सम्बन्धि कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थित गर्ने सर्न्दर्भमा जारी भएको वा गरिने निर्देशिका पालना गर्नु प्रत्येक कम्पनी सञ्चालक वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.